Primaria comunei Cozieni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2023

noiembrie 29, 2023

Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022

Hotararea nr.2 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr.3 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2023-2024

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2023 de catre beneficiarii Legii nr.4162001

Hotararea nr.5 privind instituirea taxei speciale de salubrizare, persoane juridice,care nu detin contract cu operatorul

Hotararea nr.6 privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenurilor concesionate pe care s-au ridicat constructii

Hotararea nr.7 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 2022

Hotararea nr.8 privind aprobarea cotei de carburanti pentru autovehiculele si utilajele aflate in dotarea Primariei Cozieni

Hotararea nr.9 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr.10 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2022

Hotararea nr.11 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cozieni pentru anul 2023

Hotararea nr.12 privind aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii ADI PROGAZ BUZAU 2020

Hotararea nr.13 privind stabilirea unor masuri privind activitatea ADI Eco Buzau 2009

Hotararea nr.14 privind aprobarea Documentatiei penrtu avizarea lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferente obiectivului de investitii Modernizare DC60

Hotararea nr.15 privind aprobarea depunerii cererii de finantare Dotare cu mobilier,materiale didactice si echipamnete a Scolii Gimnaziale Cozieni

Hotararea nr.16 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr.17 privind majorarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024

Hotararea nr.18 privind aprobarea transformarii unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozieni

Hotararea nr.19 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cozieni

Hotararea nr.20 privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinta proprietate personala in conditiile Legii nr.152003 pentru solicitantul Calin Alexandru

Hotararea nr.21 privind aderarea si includerea comunei Cozieni in parteneriatul LEADER Grup de Actiune Locala Colinele Buzaului

Hotararea nr.22 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023

Hotararea nr.23 privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinta proprietate personala in conditiile Legii nr.15-2003 pentru solicitantul Ungureanu sebastian Valentin

Last modified: noiembrie 29, 2023

Comments are closed.