Primaria comunei Cozieni

Proiecte bugetare – Bugetul local

Bugetul local reprezinta actul in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale, pe o perioada de un an.
Structura bugetelor locale evidentiaza:

  • gradul de autonomie a administratiei locale fata de puterea centrala si legaturile existente intre diferitele administratii teritoriale;
  • fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor administratiilor locale;
  • modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor

Conform clasificatiilor economice si functionale ONU, folosite in raportarile statistice internationale, structura veniturilor si a cheltuielilor bugetelor locale este comuna cu cea a bugetului de stat (central) si se prezinta astfel:

Venituri

1.Veniturile proprii ale bugetelor locale:
sunt reglementate prin Legea privind finantele publice si Legea privind finantele publice locale;
cuprind:
impozitele, taxele si varsamintele de venituri cuvenite de la agenti economici si institutii publice de importanta locala;
impozitele si taxele locale (de la populatie sau de la persoanele juridice).
2.Venituri atribuite, in care intra sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit legii, bugetului de stat.
3.Transferuri acordate de la bugetul de stat pentru finantarea unor obiective de interes national, dar care sunt organizate si controlate eficient de catre organele locale (cum sunt actiunile de protectie sociala, unele investitii etc.);
4.Imprumuturile contractate pe piata financiara interna sau externa, fie direct, in numele organelor administratiei publice locale, fie garantate de catre Guvern.

Cheltuieli

1.Autoritatile executive (Serviciile publice generale);
2.Invatamânt, sanatate, cultura si religie, asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii (Actiuni social-culturale);
3.Servicii, dezvoltare publica si locuinte;
4.Transporturi, agricultura, alte actiuni economice (Actiuni economice);
5.Alte actiuni;
6.Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, plata dobânzilor si a comisioanelor aferente;
7.Plati de dobânzi si comisioane (Datoria publica si altele);
8.Rambursari de imprumuturi (Rambursari de imprumuturi si pentru echilibrare bugetara);
9.Fonduri de rezerva;
10.Cheltuieli cu destinatie speciala (Finantate din fonduri speciale).

Comments are closed.